ออกแบบตกแต่งภายใน

INTERIOR

– การวาดรูปทรงและการวาดเส้น
– การวาด PERSPECTIVE 1/2/3 จุด
– การวาด FURNITURE สำหรับตกแต่งภายใน
– การวาด PROP สำหรับการตกแต่ง
– หลักการวาด PERSPECTIVE ภายใน
– HUMEN DIMENSION AND INTERIOR SPACCE
– การ SET PLAN
– หลักการตกแต่ง / STYLE ในการออกแบบ
– กระบวนการคิดวิเคราะห์และขั้นตอนในการออกแบบ
– การใช้สีสำหรับการออกแบบ
– การลงสีแสงเงารูปทรงขั้นพื้นฐาน
– การลงสี FURNITURE
– การออกแบบภายในบ้าน เช่น BEDROOM / LIVING ROOM / DINING ROOM ฯลฯ
– การออกแบบภายในพื้นที่สาธารณะ EXHIBITION / HOTEL / SHOP / KIOSK ฯลฯ