ติวออกแบบเซรามิค

CERAMIC
– การวาดรูปทรงและการวาดเส้น
– การวาด PERSPECTIVE 1/2/3 จุด
– การวาดเครื่องเคลือบดินเผา
– ขนาด/ สัดส่วน / วัสดุ / การใช้งาน
– การเขียนแบบเครื่องเคลือบดินเผา
– กระบวนการวิเคราะห์และขั้นตอนการออกแบบ
– การจัดองค์ประกอบศิลป์ สำหรับงานออกแบบ
– การลงสีแสงเงารูปทรงพื้นฐาน
– การลงสีวัสดุชนิดต่างๆ
– การออกแบบและการลงสี
– การทำ PRESENTATION
– TEST ข้อสอบย้อนหลัง
– แนะนำการทำ PORTFOLIO
– แนะนำการเตรียมตัวสัมภาษณ์