ติวออกแบบเครื่องประดับ

– การวาดรูปทรงและวาดเส้น
– การวาด PERSPECTIVE 1/2/3 จุด
– การวาดเครื่องประดับ
– ขนาด / สัดส่วน / วัสดุ / การใช้งาน
– การเขียนแบบเครื่องประดับ
– การลงสีแสงเงารูปทรงพื้นฐาน
– การลงสี วัตถุด้าน / วัตถุมันวาว / วัตถุโปร่งแสง
– กระบวการวิเคราะห์และขั้นตอนในการออกแบบ
– การออกแบบเครื่องประดับรูปแบบต่างๆ
– การทำ PRESENTATION
– TEST ข้อสอบย้อนหลัง เจาะตรงทุกมหาวิทยาลัย
– แนะนำการทำ PORTFOLIO
– แนะนำการเตรียมตัวสัมภาษณ์