ติวออกแบบผลิตภัณฑ์

PRODUCT DESIGN

– การวาดรูปทรงและวาดเส้น
– การวาด PERSPECTIVE 1/2/3 จุด
– การวาด FURNITURE และสิ่งของเครื่องใช้
– ขนาด / สัดส่วน / วัสดุ / การใช้งาน
– การเขียนแบบผลิตภัณฑ์
– การลงสีแสงเงารูปทรงพื้นฐาน
– การลงสี วัตถุด้าน / วัตถุมันวาว / วัตถุโปร่งแสง
– กระบวการวิเคราะห์และขั้นตอนในการออกแบบ
– การออกแบบผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆ เช่นของเล่นเด็ก เครื่องใช้ไฟฟ้า ยานพาหนะ ฯลฯ
– การทำ PRESENTATION
– TEST ข้อสอบย้อนหลัง เจาะตรงทุกมหาวิทยาลัย
– แนะนำการทำ PORTFOLIO
– แนะนำการเตรียมตัวสัมภาษณ์