ติวออกแบบแฟชั่น

FASHION

– การวาดรูปทรงและการวาดเส้น
– การวาดหุ่นแฟชั่น
– การวาดท่าโพสแบบต่างๆ
– การวาด PORTRAIT
– การวาดแบบชุด
– ขนาดสัดส่วน / การใช้งาน / วัสดุ / เทคนิคการตัดเย็บ
– การเขียนแบบ FLAT PATTERN
– กระบวนการคิดวิเคราะห์และแนวคิดในการออกแบบ
– การลงสีผ้าชนิดต่างๆ
– การออกแบบลายผ้า
– การออกแบบและการทำ PRESENTATION
– TEST ข้อสอบย้อนหลัง เจาะตรงทุกมหาวิทยาลัย
– แนะนำการทำ PORTFOLIO
– แนะนำการเตรียมตัวสัมภาษณ์