ติวสถาปัตย์ / Pat 4

ARCHITECTURE

– รูปทรงและการใช้เส้น
– การวาด PERSPECTIVE 1/2/3 จุด
– การวาดคน / การออกแบบท่าทาง
– การวาดยานพาหนะ รถ / เรือ / เครื่องบิน
– การเทียบสัดส่วนในการวาด ทัศนียภาพสมจริง
– การวาดทัศนียภาพ 1, 2, 3 จุด
– การวาดทัศนียภาพภายใน
– การออกแบบโลโก้
– ISOMATRIC
– การลงสีรูปทรงเรขาคณิต
– การลงสีทัศนียภาพ
– กระบวนการคิดวิเคราะห์และขั้นตอนในการออกแบบ
– ขนาด / สัดส่วน / การเขียนแบบ PLAN บ้าน อาคาร พื้นที่สาธารณะ
– การออกแบบและการทำ PRESENTATION
– DELINE
– TEST ข้อสอบย้อนหลัง เจาะทุกมหาวิทยาลัย / PAT 4
– แนะนำการทำ PORTFOLIO
– แนะนำการสอบสัมภาษณ์