DRAWING

DRAWING

– การไล่น้ำหนักและการใช้เส้น
– การลงน้ำหนักแสงเงารูปทรงพื้นฐาน
– การวาดวัตถุด้าน เช่น กระดาษ ผ้า ผลไม้ ฯลฯ
– การวาดวัตถุมันวาว เช่น แจกัน กาต้อมน้ำ ช้อนส้อม ฯลฯ
– การวาดมือ
– การจัดองค์ประกอบการวาดเส้น
– การวาดหุ่นเหลี่ยม
– การวาด PORTRAIT
– การวาด FIGURE
– การวาดทัศนียภาพ
– TEST ข้อสอบย้อนหลัง เจาะทุกมหาวิทยาลัย
– แนะนำการทำ PORTFOLIO
– แนะนนำการสอบสัมภาษณ์