ติวนิเทศศิลป์

VISUAL COMMUNICATION

– การลงสีแสงเงารูปทรงพื้นฐาน
– การออกแบบ CHARACTER
– การออกแบบตัวอักษร
– การออแบบตราสัญญลักษณ์
– การตัดทอนภาพ
– ทัศนะธาตุและการออกแบบ
– การจัดองค์ประกอบ
– กระบวนการคิดวิเคราะห์และขั้นตอนการออกแบบ
– การออกแบบสิ่งพิมพ์และภาพโฆษณา เช่น POSTER / INFOGRAPHIC / MAP / COPORATE IDENTITY / STORYBOARD ฯลฯ
– TEST ข้อสอบย้อนหลังเจาะทุกมหาวิทยาลัย
– แนะนำการทำ PORTFOLIO
– แนะการเตรียมสอบสัมภาษณ์