คอร์ส สอบเทียบ GED

คอร์ส สอบเทียบ GED
จบ ม.ปลายได้ใน 1 เดือน
และสามารถเตรียมความพร้อมสอบ/เรียนต่อได้ตรงความถนัดและความสนใจ
GED (General Education​ Development)
ทางลัดสู่ความสำเร็จของเด็ก ม.ปลาย
ต่อยอดเข้า จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ลาดกระบัง บางมด ฯลฯ
ทั้งหลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ รวมถึงมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก
” อย่าเสียเวลากับวิชาที่ไม่จำเป็นในโรงเรียน “