คอร์ส 3D Sketch UP / Rhinoceros

คอร์ส 3D ( Sketch UP / Rhinoceros )
คอร์สนี้เป็นคอร์สสอนการใช้โปรแกรม 3D
– Sketch UP
– Rhinoceros
( เลือกได้ว่าต้องการเรียนโปรแกรมไหน )
เหมาะสำหรับน้องๆ นักเรียน / นักศึกษา ที่เรียนด้านศิลปะออกแบบ
มีความต้องการใช้โปรกรม 3D ในการออกแบบบ้าน อาคาร Exterior / Interior
Sculpture / Product / Packaging
สอนตั้งแต่พื้นฐานจนได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นผลงาน 3D อย่างความมือออาชีพ
เลือกเรียนได้ทั้ง On Site และ Online