DRAWING

DRAWING - การไล่น้ำหนักและการใช้เส้น- การลงน้ำหนักแสงเงารูปทรงพื้นฐาน- การวาดวัตถุด้าน เช่น กระดาษ ผ้า ผลไม้ ฯลฯ- การวาดวัตถุมันวาว เช่น แจกัน กาต้อมน้ำ ช้อนส้อม ฯลฯ- การวาดมือ- การจัดองค์ประกอบการวาดเส้น- การวาดหุ่นเหลี่ยม- การวาด PORTRAIT- การวาด FIGURE- การวาดทัศนียภาพ- TEST ข้อสอบย้อนหลัง เจาะทุกมหาวิทยาลัย- แนะนำการทำ PORTFOLIO-...

ติวออกแบบเครื่องประดับ

- การวาดรูปทรงและวาดเส้น- การวาด PERSPECTIVE 1/2/3 จุด- การวาดเครื่องประดับ- ขนาด / สัดส่วน / วัสดุ / การใช้งาน- การเขียนแบบเครื่องประดับ- การลงสีแสงเงารูปทรงพื้นฐาน- การลงสี วัตถุด้าน / วัตถุมันวาว / วัตถุโปร่งแสง- กระบวการวิเคราะห์และขั้นตอนในการออกแบบ- การออกแบบเครื่องประดับรูปแบบต่างๆ- การทำ PRESENTATION- TEST ข้อสอบย้อนหลัง เจาะตรงทุกมหาวิทยาลัย- แนะนำการทำ PORTFOLIO- แนะนำการเตรียมตัวสัมภาษณ์

คอร์สออนไลน์

คอร์สออนไลน์วิชาที่เปิดสอนมีดังต่อไปนี้ - สถาปัตย์ PAT 4- ออกแบบภายใน- ออกแบบผลิตภัณฑ์- ออกแบบแฟชั่น- ออกแบบนิเทศศิลป์- DRAWING ลงคอร์สเดียว ม้วนเดียวจบดูคลิป VDO ตัวอย่างการสอยได้ที่YOUTUBE : STUDIO 8 CHANNAL

คอร์ส 3D Sketch UP / Rhinoceros

คอร์ส 3D ( Sketch UP / Rhinoceros )คอร์สนี้เป็นคอร์สสอนการใช้โปรแกรม 3D- Sketch UP- Rhinoceros( เลือกได้ว่าต้องการเรียนโปรแกรมไหน )เหมาะสำหรับน้องๆ นักเรียน / นักศึกษา ที่เรียนด้านศิลปะออกแบบมีความต้องการใช้โปรกรม 3D ในการออกแบบบ้าน อาคาร Exterior / InteriorSculpture / Product / Packagingสอนตั้งแต่พื้นฐานจนได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นผลงาน 3D อย่างความมือออาชีพเลือกเรียนได้ทั้ง On Site...