ติวออกแบบ แฟชั่น Fasion Design

ติวออกแบบแฟชั่น Fasion Design
จำนวนการเรียน = 10 ครั้ง ( 30 ชม. ) ราคา 3,600 บาท
เป็น Course พื้นฐานสำหรับน้องๆที่ยังไม่เคยมีพื้นฐานมาเลย เริ่มเรียนกันตั้งแต่การวิเคราะห์สัดส่วนมนุษย์จริง
ไปจนถึงรูปแบบสัดส่วนของโครงร่างแฟชั่น จากนั้นก็เรียนรู้วิธีการแปลงสัดส่วนให้เกิดเป็น Figure ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
น้องๆที่จะสมัครลงคอร์สนี้อาจจะไม่เคยมีพื้นฐานเกี่ยวกับการวาดรูปมาก่อน คอร์สนี้จึงจะสอนตั้งแต่พื้นฐานเรื่องเส้นในรูปแบบที่ต้องใช้กับการวาดแฟชั่น
(แต่ถ้ามีพื้นฐานวาดเส้นมาก่อนก็จะเรียนไปได้เร็วขึ้นตามพื้นฐานของแต่ละคน) การวาดส่วนต่างๆในร่างกายอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ศีรษะ ใบหน้า ลำตัว แขน มือ ขา ไปจนถึงเท้า สิ่งที่น้องๆจะได้เมื่อจบคอร์สนี้ก็คือ figure ที่มี style เฉพาะตัวไปจนถึงการเคลื่อนไหวอวัยวะต่างๆในร่างกายอย่างถูกต้อง
และการสร้างท่า POST ACTION ที่น่าสนใจสำหรับใช้ในการสอบ
หลักสูตร ออกแบบแฟชั่น (Fashion Design ) มีดังนี้
– เรียนรู้การเขียนและแนวคิดการออกแบบแฟชั่น ตั่งแต่พื้นฐานจนไปถึงขั้นสูง
– เรียนรู้การใช้สีน้ำ มาร์กเกอร์และเทคนิคการผสมลายเส้นให้งานดูเป็นมืออาชีพ
– เรียนการวิเคราะห์โจทย์และนำมาประยุกต์เข้ากับแนวความคิดในการออกแบบ
– ฝึกการเขียนแบบเบื้องต้นที่จำเป็นต้องใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
– ฝึกทำข้อสอบในเวลาที่จำกัดเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสนามสอบ
ตารางเรียนที่ studio 8
วันจันทร์ – วันศุกร์
รอบเย็น 17:00น. – 20:00น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์
รอบเช้า 10:00น. -13:00น.
รอบบ่าย 14:00น. – 17:00น.
รอบเย็น 17:00น. – 20:00น.
Note : กรณีที่จะขอลาหยุด น้องๆสามารถลาหยุดได้ 3 ครั้ง และต้องแจ้งล่วงหน้าก่อน 1 วัน นะคับ