ติวออกแบบเซรามิค Ceramic Design

ติวออกแบบเซรามิค Ceramic Design

จำนวนการเรียน = 10 ครั้ง ( 30 ชม. ) ราคา 3,600 บาท
คอร์ส ออกแบบเครื่องเคลือบ (Ceramic design) น้องๆที่มีความสนใจในสาขาวิชานี้ จะได้เรียนการออกแบบพื้นฐาน รวมทั้งวิธีการ Sketch,
แนวความคิดในการออกแบบ และผู้ที่เตรียมตัวสอบเข้าสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ในระดับมหาวิทยาลัย น้องๆที่สนใจสาขานี้ น้องๆ
ต้องมีความพยายามสูง ต้องใช้เวลาในการฝึกฝนอย่างมาก เพราะเนื้อหาค่อนข้างเยอะ หากน้องๆ
มีความขยันและอดทนจะทำให้การเรียนมีประสิทธิภาพอย่างสูง นำไปสู่ความพร้อมในการสอบ พูดอาจฟังดูง่ายๆ
แต่ปฏิบัติจริงให้ขยันและอดทนต้องมีวินัยมากจริงๆ อยากสอบเข้าก็ต้องสู้ๆครับ

หลักสูตร ออกแบบเครื่องเคลือบ (Ceramic design) มีดังนี้

– เรียนการเขียนแบบพื้นฐานในงาน Product.
– เรียนการใช้อุปกรณ์เช่นสีมาร์กเกอร์, สีฝุ่น และ อื่นๆเพียบ
– ฝึกการ Sketch อย่างรวดเร็วควบคู่ไปกับการแสดงออกทางแนวคิดในการออกแบบ
– เรียนวิธีการวิเคราะห์แนวคิดให้ออกเป็นรูปธรรมตลอดจนเป็นชิ้นงานดีไซน์
– ฝึกการนำเสนอการจัดวางองค์ประกอบบนหน้ากระดาษอย่างมืออาชีพเพื่องานที่โดดเด่น
– ฝึกทำงานแข่งกับเวลาเพื่อการสอบ

ตารางเรียนที่ studio 8

วันจันทร์ – วันศุกร์
รอบเย็น 17:00น. – 20:00น.

วันเสาร์ – วันอาทิตย์
รอบเช้า 10:00น. -13:00น.
รอบบ่าย 14:00น. – 17:00น.
รอบเย็น 17:00น. – 20:00น.
Note : กรณีที่จะขอลาหยุด น้องๆสามารถลาหยุดได้ 3 ครั้ง และต้องแจ้งล่วงหน้าก่อน 1 วัน นะคับ