ติวออกแบบเครื่องประดับ Jewelry design

ติวออกแบบเครื่องประดับ Jewelry design

จำนวนการเรียน = 10 ครั้ง ( 30 ชม. ) ราคา 3,600 บาท
น้องๆจะได้เรียนรู้พื้นฐานการออกแบบเครื่องประดับทั้งในด้านการทำความรู้จักวัสดุ รู้จักสไตล์ของการออกแบบ
ให้ความสวยงามและทันสมัย อีกทั้งยังให้ความสำคัญเรื่องความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในงานอีกด้วย ซึ่งเนื้อหาการสอนอิงจากแนวข้อสอบเข้าจริง
ทั้งภาคทฤษฎีและด้านปฎิบัติและใช้สื่อการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนมีความคิดที่กว้างไกลขึ้น ซึ่งสามารถเรียนได้ โดยที่ไม่ต้องมีความรู้ด้านการออกแบบเครื่องประดับมาก่อน โดยที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ และฝึก Sketch (ร่างภาพ) เครื่องประดับ อย่างถูกต้อง พัฒนาทักษะด้านการร่างภาพ วาดเส้น และลงสี ทั้งสีน้ำและมาร์กเกอร์

หลักสูตร ออกแบบเครื่องประดับ (Jewelry Design) มีดังนี้

– เรียนรู้การเขียนและแนวคิดในการออกแบบเครื่องประดับตกแต่งตามร่างกาย เช่น สร้อยคอ
ต่างหู แหวน กำไล ตั่งแต่พื้นฐานจนไปถึงขั้นสูง
– เรียนรู้การใช้สีน้ำ มาร์กเกอร์และเทคนิคการผสมลายเส้นให้งานดูเป็นมืออาชีพ
– เรียนการวิเคราะห์โจทย์และนำมาประยุกต์เข้ากับแนวความคิดในการออกแบบ
– ฝึกการเขียนแบบเบื้องต้นที่จำเป็นต้องใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
– ฝึกทำข้อสอบในเวลาที่จำกัดเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสนามสอบ

ตารางเรียนที่ studio 8

วันจันทร์ – วันศุกร์
รอบเย็น 17:00น. – 20:00น.

วันเสาร์ – วันอาทิตย์
รอบเช้า 10:00น. -13:00น.
รอบบ่าย 14:00น. – 17:00น.
รอบเย็น 17:00น. – 20:00น.

Note : กรณีที่จะขอลาหยุด น้องๆสามารถลาหยุดได้ 3 ครั้ง และต้องแจ้งล่วงหน้าก่อน 1 วัน นะคับ

Comments