ติวออกแบบผลิตภัณฑ์

ติวออกแบบผลิตภัณฑ์ Product design

จำนวนการเรียน = 10 ครั้ง ( 30 ชม. ) ราคา 3,600 บาท
คอร์สออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือ Product Design
น้องๆที่มีความสนใจในสาขาวิชานี้ จะได้เรียนการออกแบบพื้นฐาน จะได้ออกแบบเครื่องใช้ของใช้
ทั้งหลายทั้งปวงที่สามารถจะออกแบบเอามาทำมาหากินได้….ตั้งแต่นาฬิกาข้อมือยันช้อนส้อม
ไม้แขวนเสื้อก็ไม่เว้น…ออกแบบให้ใช้งานได้ง่าย สะดวก สวยงาม ดูดี เพิ่มหรือลด
แก้ไขส่วนบกพร่องของผลิตภัณ์ หรือสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อตอบสนองความสะดวก
รวมทั้งวิธีการ Sketch , แนวความคิดในการออกแบบ และผู้ที่เตรียมตัวสอบเข้า
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ในระดับมหาวิทยาลัย น้องๆที่สนใจสาขานี้ น้องๆ
ต้องมีความอดทนอดกลั้น เพราะต้องใช้เวลาในการฝึกฝนอย่างมาก เพราะเนื้อหาค่อนข้างเยอะ
หากน้องๆมีความขยันและอดทนจะทำให้การเรียนมีประสิทธิภาพอย่างสูง
นำไปสู่ความพร้อมในการสอบ พูดอาจฟังดูง่ายๆ แต่ปฏิบัติจริงให้ขยัน
และอดทนต้องมีวินัยมากจริงๆ อยากสอบเข้าก็ต้องสู้ๆครับ

หลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์ ( Product Design ) มีดังนี้

– เรียนการเขียนแบบพื้นฐานในงาน Product
– เรียนการใช้อุปกรณ์เช่นสีมาร์กเกอร์, สีฝุ่น และ อื่นๆเพียบ
– ฝึกการ Sketch อย่างรวดเร็วควบคู่ไปกับการแสดงออกทางแนวคิดในการออกแบบ
– เรียนวิธีการวิเคราะห์แนวคิดให้ออกเป็นรูปธรรมตลอดจนเป็นชิ้นงานดีไซน์
– ฝึกการนำเสนอการจัดวางองค์ประกอบบนหน้ากระดาษอย่างมืออาชีพ เพื่องานที่โดดเด่น
– ฝึกทำงานแข่งกับเวลาเพื่อการสอบ

ตารางเรียนที่ studio

วันจันทร์ – วันศุกร์
รอบเย็น 17:00น. – 20:00น.

วันเสาร์ – วันอาทิตย์
รอบเช้า 10:00น. -13:00น
รอบบ่าย 14:00น. – 17:00น
รอบเย็น 17:00น. – 20:00น.

Note : กรณีที่จะขอลาหยุด น้องๆสามารถลาหยุดได้ 3 ครั้ง และต้องแจ้งล่วงหน้าก่อน 1 วัน นะคับ