ติวออกแบบตกแต่งภายใน

ติวออกแบบตกแต่งภายใน Interior
จำนวนการเรียน = 10 ครั้ง ( 30 ชม. ) ราคา 3,600 บาท
หลักสูตรนี้สำหรับน้องๆที่ต้องการสอบตรง เข้าสาขาวิชาออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ
สำหรับน้องๆที่สนใจสาขานี้ น้องๆ ต้องมีความอดทนอดกลั้น เพราะต้องใช้เวลาในการฝึกฝนอย่างมาก
เพราะเนื้อหาค่อนข้างเยอะ หากน้องๆมีความขยันและอดทนจะทำให้การเรียนมีประสิทธิภาพอย่างสูง
นำไปสู่ความพร้อมในการสอบ พูดอาจฟังดูง่ายๆ แต่ปฏิบัติจริงให้ขยันและอดทนต้องมีวินัยมากจริงๆ
อยากสอบเข้าก็ต้องสู้ๆครับ

หลักสูตรออกแบบภายใน ( Interior Design ) มีดังนี้
– เรียนรู้การเขียนภาพทัศนียภาพจำลองงานออกแบบภายในตั้งแต่พื้นฐานไปจนขั้นสูง
– เรียนรู้การใช้สีน้ำและเทคนิคการผสมลายเส้นให้งานดูเป็นมืออาชีพ
– เรียนการวิเคราะห์โจทย์และนำมาประยุกต์เข้ากับแนวความคิดในการออกแบบ
– ฝึกการเขียนแบบเบื้องต้นที่จำเป็นต้องใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
– ฝึกทำข้อสอบในเวลาที่จำกัดเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสนามสอบ

ตารางเรียนที่ studio 8
วันจันทร์ – วันศุกร์
รอบเย็น 17:00น. – 20:00น.

วันเสาร์ – วันอาทิตย์
รอบเช้า 10:00น. -13:00น.
รอบบ่าย 14:00น. – 17:00น.
รอบเย็น 17:00น. – 20:00น.

Note : กรณีที่จะขอลาหยุด น้องๆสามารถลาหยุดได้ 3 ครั้ง และต้องแจ้งล่วงหน้าก่อน 1 วัน นะคับ