ติวสถาปัตย์ สอบเข้าตรงคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ติวสถาปัตย์  สอบเข้าตรงคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Architect
จำนวนการเรียน = 10 ครั้ง ( 30 ชม. ) ราคา 3,600 บาท
หลักสูตรนี้สำหรับน้องๆที่ต้องการสอบตรง เข้าเรียนในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ สำหรับน้องๆที่สนใจสาขานี้ น้องๆ ต้องมีความอดทนอดกลั้น เพราะต้องใช้เวลาในการฝึกฝนอย่างมาก เพราะเนื้อหาค่อนข้างเยอะหากน้องๆมีความขยันและอดทนจะทำให้การเรียนมีประสิทธิภาพอย่างสูง นำไปสู่ความพร้อมในการสอบ พูดอาจฟังดูง่ายๆ แต่ปฏิบัติจริงให้ขยันและอดทนต้องมีวินัยมากจริงๆ อยากสอบเข้าก็ต้องสู้ๆครับ

หลักสูตรความถนัดทางสถาปัตย์ มีดังนี้
– พื้นฐานวาดเส้นสถาปัตยกรรม
– คน ยานพาหนะ ต้นไม้ วัตถุ
– การเขียนทัศนียภาพขั้นต้น (Perspective)
– ทฤษฎีสีเบื้องต้น
– การจัดองค์ประกอบ
– การออกแบบเบื้องต้น Design Concept
– การออกแบบเรขศิลป์
– Isometric และ หลักการทำโจทย์ Isometric
– การประยุกต์การออกแบบ 2 มิติ
– Logo, Symbol, Poster Design
– Sketch Design
– การออกแบบ 3 มิติ
– Product Design
– การจัด Art Work
– การใช้สีในการ Presentation
– ฝึกทำข้อสอบในเวลาที่จำกัดเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสนามสอบ
ตารางเรียนที่ studio 8
วันจันทร์ – วันศุกร์
รอบเย็น 17:00น. – 20:00น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์
รอบเช้า 10:00น. -13:00น.
รอบบ่าย 14:00น. – 17:00น.
รอบเย็น 17:00น. – 20:00น.
Note : กรณีที่จะขอลาหยุด น้องๆสามารถลาหยุดได้ 3 ครั้ง และต้องแจ้งล่วงหน้าก่อน 1 วัน นะคับ