ติววาดเส้น Advance Drawing

ติว | วาดเส้น | Advance drawing | ติว 30 ชั่วโมง
จำนวนการเรียน = 10 ครั้ง ( 30 ชม. ) ราคา 3,600 บาท
คอร์สนี้เหมาะสำหรับน้องๆที่มีพื้นฐานอยู่แล้ว การเรียนในคอร์สนี้จะเน้นไปที่การวาดรูปวัตถุ
หุ่นนิ่ง ที่ยากขึ้นซับซ้อนหลายผิวสัมผัสมากกว่าเดิม
หลักสูตรวาดเส้น Advance Drawing มีดังนี้
– การวาดเส้นเพื่อแสดงออกถึงพื้นผิวสัมผัสต่างๆ
– การจัดองค์ประกอบของวัตถุเป็นกลุ่ม เพื่อให้เกิดระยะของมิติแสงและเงา
– การวาดเส้นวัตถุแบบซับซ้อนในมิติ ทั้งผิวสัมผัสทึบและผิวสะท้อน
– การจัดการแสงเงาของวัตถุรูปทรงซับซ้อน
– การลงลึกในแนวข้อสอบวาดเส้น โดยจับเวลา และแนะนำเทคนิคในการวาดเชิงลึก (ข้อสอบจริง)
ตารางเรียนที่ studio 8
วันจันทร์ – วันศุกร์
รอบเย็น 17:00น.-20:00 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์
รอบเช้า 10:00น.-13:00 น.
รอบบ่าย 14:00น.-17:00 น.
รอบเย็น 17:00น.-20:00 น.
Note : กรณีที่จะขอลาหยุด น้องๆสามารถลาหยุดได้ 3 ครั้ง และต้องแจ้งล่วงหน้าก่อน 1 วัน นะคับ
Comments