ติวประยุกต์ศิลป์ Applied Art


ติวประยุกต์ศิลป์ Applied Art

จำนวนการเรียน = 10 ครั้ง ( 30 ชม. ) ราคา 3,600 บาท
หลักสูตรนี้สำหรับน้องๆที่ต้องการสอบตรง เข้าสาขาวิชาประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ
สำหรับน้องๆที่สนใจสาขานี้ น้องๆ ต้องมีความอดทนอดกลั้น เพราะต้องใช้เวลาในการฝึกฝนอย่างมาก
เพราะเนื้อหาค่อนข้างเยอะ หากน้องๆมีความขยันและอดทนจะทำให้การเรียนมีประสิทธิภาพอย่างสูง
นำไปสู่ความพร้อมในการสอบ พูดอาจฟังดูง่ายๆ แต่ปฏิบัติจริงให้ขยันและอดทนต้องมีวินัยมากจริงๆ
อยากสอบเข้าก็ต้องสู้ๆครับ

หลักสูตร ประยุกต์ศิลป์ ( Applied art ) มีดังนี้

– เรียนเทคนิคการใช้สีโปสเตอร์ ,สีต่างๆ และ อุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการสอบ
– เรียนทฤษฎีการออกแบบและนำมาประยุกต์เข้ากับงานอย่างลึกซึ้ง
– เรียนเทคนิคการนำเสนออย่างสร้างสรรค์โดยอยู่บนพื้นฐานของสุนทรียศาสตร์
– ฝึกทำงานแข่งกับเวลาเพื่อการสอบ

ตารางเรียนที่ studio 8

วันจันทร์ – วันศุกร์
รอบเย็น 17:00น. – 20:00น.

วันเสาร์ – วันอาทิตย์
รอบเช้า 10:00น. -13:00น.
รอบบ่าย 14:00น. – 17:00น.
รอบเย็น 17:00น. – 20:00น.

Note : กรณีที่จะขอลาหยุด น้องๆสามารถลาหยุดได้ 3 ครั้ง และต้องแจ้งล่วงหน้าก่อน 1 วัน นะคับ