ติวนิเทศน์ศิลป์ Communication Art

ติวนิเทศน์ศิลป์ Communication Art

จำนวนการเรียน = 10 ครั้ง ( 30 ชม. ) ราคา 3,600 บาท
หลักสูตรนี้สำหรับน้องๆที่ต้องการสอบตรง เข้าสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ
น้องจะได้เรียนตั้งแต่ การใช้สีโปรสเตอร์ ทฤษฎีสี
อารมณ์ในงานออกแบบ Typography Logo Design Symbol Design Character Design
ทฤษฎีและหลักการออกแบบนิเทศศิลป์ การออกแบบภาพประกอบ งานออกแบบปกหนังสือ
งานออกแบบโปสเตอร์ Story Board
งานออกแบบโปสเตอร์ จนไปถึง การฝึกโจทย์เพื่อเตรียมสอบเลยครับ

หลักสูตร ออกแบบนิเทศศิลป์ ( Communication art ) มีดังนี้

– เรียนเทคนิคการใช้สีโปสเตอร์ทฤษฎีสี และ อุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการสอบ
– เรียนทฤษฎีการออกแบบและนำมาประยุกต์เข้ากับงานอย่างลึกซึ้ง
– เรียนเทคนิคการนำเสนออย่างสร้างสรรค์โดยอยู่บนพื้นฐานของสุนทรียศาสตร์
– ฝึกทำงานแข่งกับเวลาเพื่อการสอบ

ตารางเรียนที่ studio 8

วันจันทร์ – วันศุกร์
รอบเย็น 17:00น. – 20:00น.

วันเสาร์ – วันอาทิตย์
รอบเช้า 10:00น. -13:00น.
รอบบ่าย 14:00น. – 17:00น
รอบเย็น 17:00น. – 20:00น.

Note : กรณีที่จะขอลาหยุด น้องๆสามารถลาหยุดได้ 3 ครั้ง และต้องแจ้งล่วงหน้าก่อน 1 วัน นะคับ

Comments